Rekrutacja na nową edycję studiów (2024/2025) - rejestracja

Informujemy, że nabór na nową edycję studiów (rok. akad. 2024/2025) został uruchomiony.

W pierwszym etapie rekrutacji, Kandydat powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www dla Studiów Podyplomowych 

Informacje na temat drugiego etapu rekrutacji oraz na temat sposobu dostarczenia dokumentów wykazanych poniżej, przekażemy Państwu w odpowiedzi na przesłany formularz rejestracyjny. 

 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego opisany został w sekcji: Zgłoszenia

© 2020 AGH. All Rights Reserved. Designed By WN AGH