Aktualności

Studia Podyplomowe w zakresie Szacowania Nieruchomości prowadzone są nieprzerwanie od 1999 roku

  

Studia przeznaczone są dla osób ubiegających się o uprawnienia
zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz dla osób
zajmujących lub starających się o kierownicze stanowiska
w administracji rządowej i samorządowej,
chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Studia podyplomowe są pierwszym etapem kształcenia w kierunku
wyceny nieruchomości. Uprawniają one uczestników do podjęcia praktyki zawodowej w tym zakresie, a w dalszym postępowaniu, w celu uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Pomagamy w podjęciu praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości u uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

ZAPRASZAMY

© 2020 AGH. All Rights Reserved. Designed By WN AGH