Program studiów

Charakterystyka studiów

Program przewiduje pełną realizację minimum programowego, ustalonego dla tego typu studiów przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, uzupełnioną o najnowsze zagadnienia z tego zakresu. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości. Świadectwo ukończenia studiów jest akceptowane przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień i Licencji Zawodowych, jako dokument spełniający wymogi, określone przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami przy staraniu się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Program studiów


- Podstawy wiedzy z zakresu prawa;
- Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości;
- Podstawy wiedzy technicznej;
- Podstawy wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej;
- Podstawy wiedzy z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii;
- Rzeczoznawstwo jako zawód - Podstawowe wiadomości
z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego;
- Teoria i praktyka wyceny nieruchomości;
- Zagadnienia uzupełniające;
- Seminaria dyplomowe i egzamin.

ZOBACZ AKTUALNY HARMONOGRAM


Szczegółowy program studiów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju

© 2020 AGH. All Rights Reserved. Designed By WN AGH